Maatwerkbedrijf

Als maatwerkbedrijf nemen we mensen in dienst die omwille van persoonsgebonden factoren moeilijk toegang hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. De mensen die we beogen in Sowepo tewerk te stellen, zijn door de VDAB erkend als medewerkers met een arbeidshandicap: mensen met een medische, mentale, psychische of psychosociale problematiek en/of langdurig werklozen die moeilijkheden ondervinden om terug aan het werk te gaan.

Met onze organisatie bieden wij hen de kans op een betaalde tewerkstelling. En vergroten zo, via een positieve werkervaring, de kansen om zich op persoonlijk en professioneel vlak te ontwikkelen. In Sowepo begeleiden we onze uitvoerende medewerkers zowel op de werkvloer als op psychosociaal vlak en helpen hen op die manier groeien in zowel technische als generieke competenties. De ontwikkeling van hun capaciteiten wordt opgevolgd door middel van een jaarlijks POP- gesprek en gestimuleerd via opleiding en begeleiding op de werkvloer enerzijds en opleiding anderzijds rond persoonsgebonden onderwerpen.