Klokkenluider

https://whistleblowersoftware.com/secure/Klokkenluidersmeldingen

Via bovenste link kun je als werknemer of externe ernstige zaken melden die je vaststelt of waarvan je een ernstig vermoeden hebt. Het gaat over zaken die onethisch, onwettig of in strijd zijn met het unierecht of het interne beleid. De regeling is bedoeld om zaken aan te kaarten die anders niet aan het licht zouden komen.

Zaken die verband houden met de normale werking van de organisatie kunnen niet in dit systeem worden gemeld, maar moeten besproken worden via de normale kanalen van leidinggevende, HR of management.   Meldingen in verband met ongewenst seksueel gedrag, geweld, intimidatie en pesten kunnen wel via dit kanaal. 

Inbreuken kunnen vertrouwelijk worden gemeld met vermelding van naam en contactgegevens of, indien gewenst, anoniem.  Alle verzoeken worden vertrouwelijk en veilig behandeld.

Uitgebreide informatie lees je via de link bovenaan deze pagina.